A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Instytucje » Spółki wodociągowe

Instytucje » Straż Pożarna

Instytucje » Parafie i Kościoły

Instytucje » STOWARZYSZENIA, KLUBY SPORTOWE I ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY WILKOWICE

Gmina » Dane teleadresowe

Gmina » Godziny Urzędowania

Gmina » Władze gminy

Gmina » Polityka Zatrudnienia

Gmina » Jednostki organizacyjne

Gmina » Jednostki pomocnicze

Gmina » Straż gminna

HISTORIA SPORTU W GMINIE WILKOWICE

EKOŁAD

OCHRONA ZDROWIA

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH

HISTORIA I GEOGRAFIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

SPORT I REKREACJA - NASZA INTEGRACJA

GŁOS GMINY WILKOWICE

BUDOWA TRAS DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ROLNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI WILKOWICE.

BUDOWA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI W WILKOWICACH.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W WILKOWICACH.

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W WILKOWICACH.

BUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ W WILKOWICACH.

MODERNIZACJA ALEJEK PARKOWYCH W WILKOWICACH.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WILKOWICACH.

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MESZNEJ.

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. SZCZYRKOWSKIEJ.

BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO ZA DOMEM STRAŻAKA W BYSTREJ.

KOMPLEKS SKOCZNI NARCIARSKICH W BYSTREJ.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ W BYSTREJ.

HALA SPORTOWA PRZY GIMNAZJUM IM. JULIANA FAŁATA W BYSTREJ.

GMINA WILKOWICE W LICZBACH.

BAZA NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNA

WARTO ŚMIECIĆ MNIEJ

SEGREGACJA SIĘ OPŁACA

PALENIE ŚMIECI SZKODZI

STANISŁAW KWAŚNY

Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej

PLAN IMPREZ

RAZEM DLA WILKOWIC

RAZEM DO GÓRY - WCHODŹMY NA MURY

MESZNIAŃSKI OŚRODEK KULTURY "NAD BORAMI"

RAZEM DLA WILKOWIC - WERSJA ANGIELSKA

MAPA GMINY WILKOWICE

INFORMACJE OGÓLNE

TAK BYŁO... GALERIA Z UROCZYSTOŚCI OTWARCIA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, FILIA W MESZNEJ

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

STOWARZYSZENIE ZBÓJNIKÓW BESKIDNICY

KONCERT WŁÓCZYKIJÓW I PLAY'N'SING

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

GALERIA ZDJĘĆ

OGNISKO ARTYSTYCZNE

KONKURS NA NAZWĘ

WYBUDUJEMY WIEŻĘ...

BEZPŁATNE BADANIA W KIERUNKU OSTEOPOROZY

BOISKO SPORTOWE PRZY GIMNAZJUM IM. JULIANA FAŁATA W BYSTREJ

BUDOWA ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ W WILKOWICACH

PRZEBUDOWA UL. KLIMCZOKA W BYSTREJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTREJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH

KAMPANIA - STOP WYPALANIU TRAW!

GAZETA REGION

WYBUDUJEMY WIEŻĘ...

WYSTAWA MARTY WALCZAK-STASIOWSKIEJ

SNOW WHITE - KRÓLEWNA ŚNIEŻKA

TAJEMNICA ZAGINIONYCH LITER

DZIEŃ MATKI W MESZNEJ

O PROJEKCIE

PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WILKOWICE - LIKAVKA, POTĘŻNA HISTORII DAWKA

O PROJEKTE

ZMIANA GODZIN PRACY BIBLIOTEKI

POSTAWMY NA EDUKACJĘ W GMINIE WILKOWICE

KOORDYNATOR PROJEKTU

PLAKATY

TABLICE

BUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁOTURYSTYCZNEJ DLA POTRZEB AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI ORAZ OBSŁUGI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH W GMINIE WILKOWICE

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP

UNIWERSYTET III WIEKU

INFORMACJA WÓJTA GMINY WILKOWICE

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZP.273.006.2014

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Zaproszenie do składania ofert zakup toalet przenośnych do 26.08.2014

Zakup 2 szt. tablic informacyjnych

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP MESZNA

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU BIAŁA W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA W GMINIE WILKOWICE

PRZEBUDOWA DROGI UL. KLIMCZOKA W SOŁECTWIE BYSTRA NA TERENIE GMINY WILKOWICE BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE

PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. WYZWOLENIA W WILKOWICACH BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE /OLD/

BUDOWA TRAS DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ CZERNICHÓW /OLD/

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ROLNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI WILKOWICE BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE /OLD/

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WILKOWICE, BYSTRA I MESZNA NA TERENIE GMINY WILKOWICE BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE /OLD/

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH PRZY UL. KOŚCIELNEJ 10 BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE /OLD/

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTREJ PRZY UL. KLIMCZOKA 68 BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE /OLD/

STWORZENIE ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W GMINIE WILKOWICE /OLD/

BUDOWA TRAS DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ CZERNICHÓW /OLD - INFORMACJA/

AKTUALNOŚCI

OPIS PROJEKTU

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

GALERIA

POIIŚ

PRZETARGI

KONTAKT

INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA

ODBIÓR ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKONAWCĘ ETAPU I „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY WILKOWICE W WYZNACZONYCH OBSZARACH AGLOMERACJI ETAP 1 - REJON A, B, C, G, H, K, L”

OGŁOSZENIE ZAMÓWNIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYBÓR INŻYNIERA PROJEKTU (DLA WSZYSTKICH ETAPÓW)

INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC

INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC - SIERPIEŃ

Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne

Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

OGŁOSZENIE ZAMÓWNIENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGĘ DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji”

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKONAWCĘ ETAPU III - REJON M, N, O, P, R, S

PODPISANIE UMOWY POŻYCZKI Z NFOŚIGW W WARSZAWIE

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI ETAP I

INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC – ROBOTY BUDOWLANE ETAP I

PODPISANIE UMOWY NA DZIAŁANIA INFORMUJĄCO-PROMUJĄCE ZADANIE

INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC

INFORMACJA I PROMOCJA

Nadzór przyrodniczy nad realizacją robót

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Płyta z muzyką

RODO

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej

ŁOWIECTWO

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH

TRANSMISJE Z POSIEDZEŃ RADY GMINY WILKOWICE

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

INTERPELACJE

ZAPYTANIA

Informacja o przetwarzaniu wizerunku na sesjach Rady Gminy Wilkowice

ochrona powietrza

STOP SMOG

ANKIETA

WYDARZENIA

PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ RADY SOŁECKIEJ - WILKOWICE

WARSZTATY EDUKACYJNE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS

WYMIANA PIECÓW

REGULAMIN

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROGRAMIE

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY DO WNIOSKU O UDZIAŁ W PONE DLA GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2023 >>

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

WZÓR UMOWY

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA ZADANIA

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

RODO

REWITALIZACJA PRZESTRZENI NADBRZEŻNEJ POTOKU BIAŁKA W BYSTREJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BYŁEJ STRAŻNICY PRZYSZPITALNEJ PRZY UL. J. FAŁATA 2H W BYSTREJ

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2020

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

WYMIANA PIECÓW - I EDYCJA

WYMIANA PIECÓW - II EDYCJA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Strona główna portalu

Strona główna

Przejdź »
Wiadomości z gminy

Aktualności

Przejdź »
Gmina Wilkowice na zdjęciach

Galerie

Przejdź »
Najbliższe wydarzenia w gminie i okolicach

Wydarzenia

Przejdź »
Ankiety, zapraszamy do wypełniania.

Ankiety

Przejdź »
Obrazek 0 z 0