A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
 
BUDOWA TRAS DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO
W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ
BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ CZERNICHÓW
 

Projekt pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej” realizowany był przez gminę Wilkowice w partnerstwie z gminą Czernichów w ramach Priorytetu III „Turystyka” , Poddziałanie 3.2.2. „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.02-00-12/09-00.

Wartość projektu: 1.718.362,34 zł
Wartość dofinansowania: 1.371.089,39 zł

Zakres robót budowlanych obejmował:
- budowę  trasy do narciarstwa biegowego o łącznej długości 3,75 km w tym uzyskanie homologacji PZN i FIS na dystansach o długości 3,75 km, 3,3 km, 2,5 km oraz 1,0 km – sprint. Docelowo trasa biegowa posiada na podbiegach 9 metrów szerokości, w terenie falistym 6 metrów a na zjazdach minimum 4 metry szerokości. Ze względów formalnych w ramach niniejszego projektu nie w każdym miejscu trasy zostały zachowane minimalne szerokości. Powyższe sytuuje trasy biegowe do kategorii B, co daje możliwość organizacji oficjalnych zawodów sportowych ze startu indywidualnego techniką klasyczną i dowolną oraz ze startu sztafet techniką klasyczną;
- budowę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej 130,81 m2, stanowiącego zaplecze techniczne dla obsługi trasy narciarstwa biegowego. Dodatkowo dach stanowi zielony taras widokowy oraz wzniesienie do testowania wosku na nartach przez zawodników;
-  budowę przyłącza energetycznego, przyłącza sieci wodociągowej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe dla w/w obiektu kubaturowego; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i ogrzewania przy użyciu pompy ciepła,
-  przebudowę drogi dojazdowej.

Roboty budowlane realizowane były przez firmę „M&K Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanym ul. Droga na Antałówkę 14 w okresie od 19.10.2010r. do 31.12.2011r.
Ponadto nadzór nad realizacją w/w robót budowlanych sprawowała firma Zakład Usług Budowlanych Projektowanie i Nadzór Inwestycji Bogdan Krawczyk z siedzibą w Żywcu przy ul. Jodłowej 26.

 

 
 
 
pobierz folder                                                   /2017-12-29 TERESA/
Obrazek 0 z 0