A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Szanowni Państwo!

W czerwcu Gmina Wilkowice rozpoczęła, wspólnie z partnerską Gminą Likavka na Słowacji, realizację projektu pod nazwą „Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne“ w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - 1 Oś priorytetowa.

Celem projektu jest zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienie rozwoju i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i znajomości historii regionu, poprzez organizację warsztatów muzyczno-tanecznych dla członków polskich i słowackich zespołów regionalnych - mieszkańców partnerskich gmin Likavka i Wilkowice, zakończonych organizacją ogólnodostępnych koncertów muzyczno-tanecznych dla mieszkańców pogranicza oraz wydaniem i bezpłatną dystrybucją folderu promującego i płyty muzycznej.

Grupę docelową stanowią członkowie zespołów regionalnych z zespołów Detský folklórny súbor Likava oraz Dedinská folklórna skupina Likava z Gminy Likavka i z Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Beskidzka" z Gminy Wilkowice, którzy wezmą udział w warsztatach muzyczno-tanecznych oraz mieszkańcy obu gmin partnerskich z terenu pogranicza, turyści oraz osoby odwiedzające gminy, którzy wezmą udział w trzech bezpłatnych koncertach muzyczno-tanecznych.

Wierzymy, że realizacja niniejszego projektu zapewni wspólną ochronę i wzmocnienie rozwoju i dziedzictwa kulturowego i przyniesie bezpośrednie korzyści odczuwalne na terenie Gminy Likavka oraz Gminy Wilkowice. Wyrażamy nadzieję, że projekt wpłynie na ochronę, wzmocnienie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza poprzez wspólny udział mieszkańców obu gmin w warsztatach i koncertach, a także poprzez bezpłatną dystrybucję i lekturę folderu promocyjnego i odsłuchanie płyty muzycznej zawierającej utwory polskie i słowackie, co zachęci do poznawania kultury, historii, lokalnego dziedzictwa, regionalnych piosenek i tańców, a także spowoduje, że inne pograniczne miejscowości będą zainteresowane podobnymi projektami lub współpracą z gminą Wilkowice i Likavka w przyszłości.

Obrazek 0 z 0