A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Zaproszenie do złożenia oferty - „Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych” realizowane w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice” Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

zaproszenie do złożenia oferty.pdf

załacznik nr 1.pdf

załacznik nr 2.pdf

tablice formularz oferty zalacznik nr 3.doc

Obrazek 0 z 0