A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Od 1 czerwca br. Gmina Wilkowice zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom w ramach współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez fundację „Futrzany Los” z Żywca. Adres Schroniska: Żywiec, ul. Kabaty 2.

Obiekt ten zabezpiecza, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miejsce pobytu zwierzętom pozostawionym bez dozoru oraz organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, jako zadanie własne gminy, wynika z realizacji zapisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o ochronie zwierząt.

Schronisko przekazuje odnalezione zwierzęta ich właścicielom a tym, które nie posiadają właścicieli szuka nowych domów. Wydaje do adopcji psy i koty osobom wyrażającym chęć przygarnięcia zwierzaka.

Przyjmowanie zwierząt do schroniska odbywa się po uprzednim zgłoszeniu dokonanym przez właściwego pracownika Urzędu Gminy, Straż Gminną lub Policję.

Urząd Gminy w Wilkowicach

Obrazek 0 z 0