A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Zrzut w formie pdf wygladu zakładki ze starej strony internetowej - pobierz
 
 
 
 
PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. WYZWOLENIA W WILKOWICACH
BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE
 
Projekt pn. ?Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach? jest realizowany przez gminę Wilkowice w ramach Priorytetu IX ?Zdrowie i rekreacja?, Działanie 9.3 ?Lokalna infrastruktura sportowa?  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.03.00-00-059/09-04.

Wartość projektu: 2.463.162,50  zł
Wartość dofinansowania: 1.170.898,06zł
 
W dniu 06.07.2011r. gmina Wilkowice podpisała umowę na realizację robót budowlanych z konsorcjum firm: Usługi Remontowo Budowlane Jan Puzik z siedzibą w Białka 606, 34-220 Maków Podhalański i Zakład Pielęgnacji i Chirurgii drzew BEATA? Henryk Chojnacki z siedzibą w ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno Zdrój i  przekazała wykonawcy placu budowy. Roboty realizowane będą w okresie od 06.07.2011 do 15.01.2012r.

Zakres robót obejmuje:
? przebudowę boiska o nawierzchni trawiastej (105 x 65 m) wraz z przebudową drenażu
i wyposażeniem boiska w niezbędne elementy (piłkochwyty, ogrodzenie, bramki i boksy dla piłkarzy),
? budowę trybun stałych, siedzących w konstrukcji żelbetowej tradycyjnej o 300 miejscach siedzących,
? przebudowę przyłącza wodociągowego,
? wykonanie systemu nawadniania boiska wraz z przepompownią.
 
Ponadto nadzór nad realizacją w/w robót budowlanych sprawuje firma Zakład Usług Budowlanych Projektowanie i Nadzór Inwestycji Bogdan Krawczyk z siedzibą w Żywcu przy ul. Jodłowej 26.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rposlaskie.pl
Zobacz Galerię
 
 
 
 
 
 
pobierz informację                                                 /2011-07-21 KASIA/
 
 
 
 
 
                                                                                  /2012-02-24 TERESA/
 
Obrazek 0 z 0