A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WILKOWICE, BYSTRA I MESZNA NA TERENIE GMINY WILKOWICE BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE
 
 Operacja pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Meszna na terenie Gminy Wilkowice? realizowana jest przez gminę Wilkowice na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 000566921-UM1200074/09. Głównym celem operacji jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, a zarazem poprawa jakości ich życia.

całkowity koszt operacji:  7.141.777,52  zł
udział środków UE:           4.000.000,00  zł
wkład Beneficjenta:          3.141.777,52  zł

 
W/w operacja dot. budowy ok. 10,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. W zakres realizacji wchodzi                  9 zadań z czego w roku 2010r. zrealizowano 3, a w roku bieżącym są w trakcie realizacji kolejne 4 zadania. Zakończenie realizacji operacji planuje się na lipiec 2012r. Poniżej zestawiono zakresy rzeczowe operacji w rozbiciu na lata.  

W roku 2010 wybudowano:
- kolektor sanitarny o łącznej długości 802,8 mb w rejonie ul. Letniskowej, Kukułczej, Narciarskiej i Olimpijczyków, w Wilkowicach;
- kolektor sanitarny o łącznej długości 953 mb w rejonie ul. Klimczoka, Karpackiej, Bukowej, Zjazdowej, Limbowej, Jodłowej w Bystrej;
- kolektor sanitarny o łącznej długości 333,1 mb w rejonie ul. Sadowej w Mesznej.

W roku 2011 są w trakcie realizacji:
- kolektor sanitarny o łącznej długości ok. 929 mb w rejonie ul. Samotnej, Do Lasku, Robotniczej i Sportowej, w Wilkowicach;
- kolektor sanitarny o łącznej długości ok. 2000 mb w rejonie ul. Dębowej, Klonowej, Turystycznej, Karpackiej, Zawiłej i Brzozowej w Wilkowicach;
- kolektor sanitarny o łącznej długości ok. 711 mb w rejonie ul. Jasnej i Nowej w Bystrej;
- kolektor sanitarny o łącznej długości ok. 1359 mb w rejonie ul. Południowej, Jagodowej, Wąskiej Głogowej i Przelotowej w Mesznej.

W roku 2012 zostanie wybudowane:
- kolektor sanitarny o łącznej długości ok. 1772 mb w rejonie ul. Klimczoka i Cisowej  w Bystrej;
- kolektor sanitarny o łącznej długości ok. 1.233  mb w rejonie ul. Chabrowej, Zawiłej, Kowalskiej w Mesznej.
 
Operacja  pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Meszna na terenie Gminy Wilkowice? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności i wiejskiej? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 pobierz informację                                                    /2011-07-21 TERESA/
Obrazek 0 z 0