A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

22.08.2016 R. - PODPISANIE UMOWY O DOFIANSOWANIE >>
29.12.2016 R. - POWOŁANIE JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT >>
06.02.2017 R. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKONAWCĘ ETAPU I - REJON A, B, C, G, H, K, L” >>
03.04.2017 R. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYBÓR INŻYNIERA PROJEKTU (DLA WSZYSTKICH ETAPÓW) >>
24.04.2017 R. - INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC >>
04.08.2017 r. - INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC - SIERPIEŃ >>
29.08.2017 r. - PODPISANIE UMOWY NA INŻYNIERA PROJEKTU >>
13.10.2017 r. - PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE >>
16.11.2017 r. – SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI ETAP I >>
23.11.2017 r. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGĘ DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE >>
08.12.2017 r. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKONAWCĘ ETAPU III >>
14.12.2017 r. – INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC – ROBOTY BUDOWLANE ETAP I >>
31.01.2018 r. - INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC >>
15.02.2018 r. - PODPISANIE UMOWY NA DZIAŁANIA INFORMUJĄCO-PROMUJĄCE ZADANIE >>
17.04.2018 r. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKONAWCĘ ETAPU II – REJON D, E, F1, F2 >>
09.05.2018 r. – ORGANIZACJA FESTYNÓW EKOLOGICZNO-EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROMUJĄCYCH PROJEKT >>
23.05.2018 R. - KANALIZACJA SANITARNA  - POSTĘP ROBÓT >>
24.07.2018 R. - KANALIZACJA SANITARNA - POSTĘP ROBÓT >>
30.08.2018 R. - KANALIZACJA SANITARNA - POSTĘP ROBÓT >>
30.09.2018 R. - KANALIZACJA SANITARNA  - POSTĘP ROBÓT >>
05.10.2018 R . - PODPISANIE UMOWY NA ETAP II >>
30.11.2018 R. - KANALIZACJA SANITARNA – POSTĘP ROBÓT >>
26.02.2019 R. - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI >>
03.04.2019 R. - SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W MESZNEJ >>
03.04.2019 R. - PRACE ODTWORZENIOWE DRÓG >>
31.05.2019 R. - WILKOWICE FESTYNY EKOLOGICZNE >>
26.07.2019 R. - MIMO WAKACJI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NIE ZWALNIA TEMPA >>
27.04.2020 R. - INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU >>
01.06.2020 R. - JAK ZAGOSPODAROWAĆ WODĘ DESZCZOWĄ WYKORZYSTUJĄC STARE SZAMBO >>

 

Obrazek 0 z 0