A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

 

Szanowni mieszkańcy!
W trosce o jakość powietrza i zjawisko okresowego występowania smogu, które nie omija również mieszkańców Gminy Wilkowice zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie, załączonej w kierowanym do Państwa liście, ankiety, która pozwoli na zebranie danych o stanie technicznym zastosowanych kotłów grzewczych w Państwa domach oraz w przyszłości pomoże przedstawić kompleksową ofertę dostosowaną do potrzeb Mieszkańców w związku z koniecznością zmiany sposobu ogrzewania. Już niebawem, do Waszych domów, zostanie dostarczony przez listonosza list wraz z formularzem ankiety, którą można również pobrać ze strony www.wilkowice.pl.
Proszę o wypełnienie ankiety oraz zwrot do specjalnej skrzynki ankietowej znajdującej się w Urzędzie Gminy w Wilkowice na parterze przy Biurze Obsługi Klienta, w terminie do 19 kwietnia br. Wypełnioną ankietę można również przekazać sołtysowi, który dostarczy ją do Urzędu Gminy. W przypadku wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej prosimy o jej odesłanie na adres mailowy ankieta@wilkowice.pl.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek

Obrazek 0 z 0