A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

 

 

 

 

 

 

 

„Wilkowice-Likavka, obrovská dávka dejín”

Všeobecným cieľom projektu je nadväzanie a rozvoj priamych cezhraničných kontaktov medzi samosprávami, ale predovšetkým medzi obyvateľmi partnerských obcí Likavka a Wilkowice. V dôsledku realizácie hlavného cieľa projekt prispeje k zlepšeniu výmeny v oblasti kultúry a cestovného ruchu.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj vedomosti z dejín obyvateľov obidvoch obcí. Vypracovanie monografie dejín Wilkowic má byť začiatkom spoločných vzťahov. Organizácia workshopov a poľsko-slovenskej výtvarnej súťaži venovaných dejinám majú prispieť k posilneniu poľsko-slovenskej integrácie.

Obrazek 0 z 0