A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO „SOKÓŁ” W BIELSKU-BIAŁEJ W SEZONIE 2020/2021 (OBWÓD 186) >>

POBIERZ KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA TERENIE OBWODU NR 195 W SEZONIE 2019/2020 - KOŁO ŁOWIECKIE PUSZCZYK >>

POBIERZ KALENDARZ POLOWAŃ LISTOPAD-GRUDZIEŃ - KOŁO ŁOWIECKIE KLIMCZOK >>

DODATKOWY TERMINARZ POLOWAŃ - KOŁO ŁOWIECKIE PUSZCZYK >>

Zarząd Koła Łowieckiego Sokół w Bielsku Białej w związku z przedstawioną przez Ministra Środowiska w dniu 28.12.2018 r. pilną potrzebą przeprowadzenia wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, mających na celu ograniczenie liczebności dzika, a tym samym ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF, organizuje na terenie dzierżawionego przez nasze koło obwodu łowieckiego nr 186 dwa dodatkowe polowania.

1. W dniu 19.01.2019 r. cały teren obwodu 186 (poza terenami wyłączonymi), rozpoczęcie polowania o godzinie 8:00, a zakończenie o 16:00.

2. W dniu 26.01.2019 r. cały teren obwodu 186 (poza obszarami wyłączonymi), rozpoczęcie polowania o godzinie 8:00, a zakończenie o 16:00.

DODATKOWY TERMINARZ POLOWAŃ - KOŁO ŁOWIECKIE KLIMCZOK >>

KALENDARZ POLOWAŃ - KOŁO ŁOWIECKIE "SOKÓŁ" W BIELSKU-BIAŁEJ >>

POBIERZ KALENDARZ POLOWAŃ - SEZON ŁOWIECKI 2019 (PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ)- KOŁO ŁOWIECKIE KLIMCZOK >>

TERMINARZ POLOWAŃ W SEZONIE 2020/2021 - KOŁO ŁOWIECKIE PUSZCZYK >>

Obrazek 0 z 0